ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЛІНІСТ»

Розуміючи унікальність кожної справи, ми пропонуємо кожному клієнту оптимальні юридичні рішення найскладніших питань.

Інтелектуальна власність

  • консультування з питань реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, підготовки та подання заявок, пріоритету, проведення експертизи, отримання охоронних документів (патентів, свідоцтв), підтримання чинності охоронних документів тощо;
  • консультування з питань виникнення та здійснення авторського права та суміжних прав, реалізації майнових прав автора, використання творів, тощо;
  • консультування з питань використання об’єктів інтелектуальної власності;
  • консультування з питань укладення, зміни та розірвання, розробка та супровід укладення різного роду договорів в сфері інтелектуальної власності, зокрема, договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів на право використання творів, продюсерських договорів, тощо;
  • консультування та супровід проведення патентних пошуків стосовно винаходів, корисних моделей, промислових зразків та пошуків щодо торговельних марок (знаків для товарів і послуг);
  • досудове врегулювання спорів у сфері інтелектуальної власності;
  • судовий захист інтересів клієнтів шляхом підготовки позовних заяв, заперечень на позовні заяви, мирових угод, інших необхідних процесуальних документів в спорах, що виникають у сфері інтелектуальної власності, а також представництво інтересів клієнтів в судах усіх інстанцій.
КОНТАКТНІ ДАНІ

Юридична фірма «ЛІНІСТ»

79005, м. Львів, вул. І.Франка, буд. 35, офіс 2

info@linistlaw.com

тел.: +38 098 611 7171